Obec leží na severnom svahu Čergova v nadmorskej výške 445 m.

Susedné mestá a obce : Bardejov, Kružlov, Kríže, Krivé, Richvald, Lukov a Livov

Celková rozloha obce : 995 000 m2

Nadmorská výška : 445m

Počet obyvateľov k 31.12.2022 : 100

Národnostná štruktúra : slovenská a rusínska

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : gréckokatolícka

Vývoj počtu obyvateľov : klesajúci

 

Nezamestnanosť v obci : 10 %

Nezamestnanosť v okrese : 15 %

Vývoj nezamestnanosti : klesajúci

 

Erb obce

V modrom štíte na zelenej pažiti so zlatým päťlupeňovým kvetom záružlia  zlatý pluh so štvoršpicovým kolieskom a striebornými radlicami prevýšený  vpravo hore zlatou osemhrotou hviezdou.

História obce

Sídlisko založil Šoltys s roľníckymi usadlíkmi začiatkom 15 storočia. prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1430. Bola majetkovou súčasťou panstva Hrádok. V roku 1600 bolo v sídlisku do 10 poddanských domov. V roku 1826 bolo 60 domov a 441 obyvateľov, v roku 1900 bolo 267 obyvateľov po predošlom mori. V roku 1970 bolo 279 obyvateľov. V obci je Gréckokatolícky kostol z roku 1836.