Názov: Obec Bogliarka

Sídlo:   Bogliarka č.33, 086 04  Kružlov

IČO: 00 321 885

Starosta obce: Mgr. Jaroslav Loziňak

Telefón: 0907 939 719

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webová stránka: www.bogliarka.sk

 

Zástupca starostu obce: Ing. Jozef Pavličko

Hlavný kontrolór obce: p. Ľubica Divulitová

Obecné zastupiteľstvo: Martin Kalist, František Mochnacký, Ing. Jozef Pavličko, Peter Rohaľ, Ivan Rybovič

Komisie obce: Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií územnej samosprávy, Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažnosží